ภาพกิจกรรม
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลบางปะหันให้ความอนุเคราะห์ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19
เมื่อวันที่  31  มีนาคม พ.ศ.2563  เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบางปะหันให้ความอนุเคราะห์แก่โรงเรียนวัดนาค มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ณ โรงเรียนวัดนาค
ฉัีดพ่นยาทุกที่
ผอ.โรงเรียนและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบางปะหัน
ฉัีดพ่นยาบริเวณห้องเรียน
ฉีดพ่นยาบริวเณห้องน้ำ
ฉีดพ่นยาบริเวณอาคารโดมสวรรคาลัย
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2563,17:36   อ่าน 688 ครั้ง